28. července 1892 Narozen v Krasně nad Bečvou

1894Umírá maminka
1896Umírá otec
1907-1908V učení v tiskárně bratří Chrastinů
V učení u řezbáře Františka Brumovského
1908-1911Studia na c. a k. Státní odborné škole
pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí
(obor figurální a ornamentální řezbář)
1911-1914Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
(ateliér prof. Emanuela Dítěte a později
ateliér malby u profesora Františka Kysely)
1914-1918Narukoval do 1. světové války
1918-1921Dokončení studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
(ateliér prof. Františka Kysely)
1920Svatba s Marií Šimáčkovou
Návrh kolekce hraček
Pamětní deska na rodném domě Aloise Jiráska
1921-1922Návrh a realizace malovaného selského nábytku (O. Dvořák -Čím, S. Dorňák – Soláň)
Vydání vánočních pohlednic
Návrhy reklamních značek, exlibris, plakátů a tapet
1922-1924Redaktorem a posléze vedoucím uměleckého měsíčníku „Drobné umění – Výtvarné snahy"
1923Návrh koberce, státních znaků a dekorativní malby dvou salonů pro Parlament Republiky československé
Značka Kavárny Union
Třídílný gobelínový paraván
I. cena za návrh akcií Legiobanky
Sokolské plakáty (oceněné v soutěžích plakátů)
1925Stříbrná medaile za gobelín Radegast na výstavě dekorativního umění v Paříži
Nástěnné malby ve Švehlově koleji v Praze
Návrhy vitrážových oken a oltářní obraz pro Husův sbor (Praha-Nusle)
Další reklamní návrhy, značky a inzeráty
Návrhy sokolských praporů
1929–1942Instruktorem Státního ústavu pro zvelebování živností Turčianskom Sv. Martine, kde vedl kreslířské, hračkářské, řezbářské a soustružnické kurzy nejdříve na Slovensku a později i v českých zemích
1930Blahopřejné pamětní desky k osmdesátým narozeninám TGM pro Syndikát čs. výtvarných umělců
Tři nástěnné malby v budově Spořitelny na náměstí ve Valašském Meziříčí
Malby v hotelu Radhošť, Valašské Meziříčí
Cyklus 10 dvoubarevných dřevorytů „Přerov“
1933Vydání „Dvanáct exlibris mých přátel a známých“
Vydání knihy „Staříček Kubějů“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
1934Narození dcery Drahomíry
Vydání knihy „Ludé z poza Junákova“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
1936Vydání knihy „Ludé z poza Junákova II.“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
Restaurování maleb Mikoláše Alše na Pustevnách na Radhošti
1937Vydání knihy „Ludé z poza Junákova III.“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
1938Návrh vitráže ve vile Karla Zejdy (Přerov)
1939-1945Dřevoryty, obrazy a exlibris pro soukromé sběratele
1941Ilustrace ke knize „Věnec pohádek“ (Nakladatelství pražské akciové tiskárny)
1944Tisk „Čtrnáct exlibris Jožky Barucha“
1948Vydání knihy „Pod Junákovem – všelijaké povjedačky“ (vlastní náklad, Valašské Meziříčí)
Plakát k XI. Všesokolskému sletu v Praze
1951I. cena za plakát Národopisné slavnosti Valašska
1957Vydal Deset novoročenek Jožky Barucha
1959Soubor bezručovských novoročenek (souborný tisk)
Soubor novoročenek Jožky Barucha (souborný tisk)
1961-1966Sakrální obrazy (Nový zákon - 101 obrazů, Apokalypsa – 190 obrazů, České nebe, Křížová cesta), páter Šíma, Křižanov
1962Štěpán Jež „O malířském a grafickém díle Jožky Barucha“ (soukromý tisk)
22. listopadu 1966 Zemřel v Praze
Pochován na Krasenském hřbitově (čestný hrob č. E 12/4)