28. 7. 1892Narozen v Krasně nad Bečvou
1894   Umírá maminka
1896   Umírá otec
1907-1908                 V učení v tiskárně bratří Chrastinů 
V učení u řezbáře Františka Brumovského
1908-1911Studia na c. a k. Státní odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (obor figurální a ornamentální řezbář)
1911-1914Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (ateliér prof. Emanuela Dítěte a později ateliér malby u profesora Františka Kysely)
1914-1918Narukoval do 1. světové války
1918-1921Dokončení studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslová v Praze (ateliér prof. Františka Kysely)
1920Svatba s Marií Šimáčkovou
 Návrh kolekce hraček
 Pamětní deska na rodném domě Aloise Jiráska
1921-1922Návrh a realizace malovaného selského nábytku (O. Dvořák -Čím, S. Dorňák – Soláň)
 Vydání vánočních pohlednic
 Návrhy reklamních značek, exlibris, plakátů a tapet
1922-1924Redaktorem a posléze vedoucím uměleckého měsíčníku „Drobné umění – Výtvarné snahy„
1923Návrh koberce, státních znaků a dekorativní malby dvou salonů pro Parlament Republiky československé
 Značka Kavárny Union
 Třídílný gobelínový paraván a gobelín „Ondráš
 1.cena za návrh akcií Legiobanky
 Sokolské plakáty (oceněné v soutěžích plakátů)
1925Stříbrná medaile za gobelín Radegast na výstavě dekorativního umění v Paříži
 Nástěnné malby ve Švehlově koleji v Praze
 Návrhy vitrážových oken a oltářní obraz pro Husův sbor (Praha-Nusle)
20. – 30. létaReklamní návrhy, značky a inzeráty (UP závody, Čokoláda Orion, Diana, Moravská gobelínová manufaktura, Kazeto, Bylinná hořká, KVU Aleš Brno, Haase, Praporia a mnoho dalších)
 Návrhy sokolských praporů
 Návrhy plakátů a pozvánek (Pražské vzorkové veletrhy, Sbor Beseda, Sokol Žižkov, KVU Aleš, SVU)
1929–1942                 Instruktorem Státního ústavu pro zvelebování živností Turčianskom Sv. Martine v a vedl kreslířské, hračkářské, řezbářské a soustružnické kurzy nejdříve na Slovensku a později i v českých zemích
1930Blahopřejné pamětní desky k osmdesátým narozeninám TGM pro Syndikát čs. výtvarných umělců
 Tři nástěnné malby v budově Spořitelny na náměstí ve Valašském Meziříčí
 Malby v hotelu Radhošť, Valašské Meziříčí
 Cyklus 10 dvoubarevných dřevorytů „Přerov“
1933Vydání „Dvanáct exlibris mých přátel a známých“
 Vydání knihy „Staříček Kubějů“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
1934Narození dcery Drahomíry
 Vydání knihy „Ludé z poza Junákova“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
1936   Vydání knihy „Ludé z poza Junákova II.“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
                       Restaurování maleb Mikoláše Alše na Pustevnách na Radhošti
1937   Vydání knihy „Ludé z poza Junákova III.“ s vlastními ilustracemi (vlastní náklad, Přerov)
 Almanach „Pozdrav do Branky“
1938Návrh vitráže ve vile Karla Zejdy (Přerov)
1939-1945Dřevoryty, obrazy a exlibris pro soukromé sběratele
1941Ilustrace ke knize „Věnec pohádek“ (Nakladatelství pražské akciové tiskárny)
1944Tisk „Čtrnáct exlibris Jožky Barucha“
1946První osobní setkání s Petrem Bezručem na Plumlově
1948Vydání knihy „Pod Junákovem – všelijaké povjedačky“ (vlastní náklad, Valašské Meziříčí)
                       Vydání bibliofilie „Stužkonoska modrá“ Petra Bezruče
 Plakát k XI. Všesokolskému sletu v Praze
1951I. cena za plakát Národopisné slavnosti Valašska
1957Vydal Deset novoročenek Jožky Barucha
1959Soubor bezručovských novoročenek (souborný tisk)
                       Soubor novoročenek Jožky Barucha (souborný tisk)
1961-1966Sakrální obrazy (Nový zákon – 101 obrazů, Apokalypsa – 190 obrazů, České nebe, Křížová cesta), pro pátera Cyrila Šímu, Křižanov
1962   Štěpán Jež „O malířském a grafickém díle Jožky Barucha“ (soukromý tisk)
22.11.1966           Zemřel v Praze   
Pochován na Krasenském hřbitově (čestný hrob č. E 12/4)