x libris znamená v latině „ z knih“. Je to majetnická značka v knihách, kde má být nalepena uvnitř desek v levém horním rohu nebo uprostřed. Dnes již tento malý grafický list v knihách nebývá, protože se stal pro svou dostupnost vyhledávaným předmětem sběratelství.

Ve svých ex libris uplatňuje Baruch neuvěřitelně bohatou škálu znaků a symbolů, jež se prolínají s dekory odvozenými ze starověkých uměleckých jazyků a které se svou archetypální formou již dávno osvědčily v tisícetiletém vývoji umění. Používá je v nekonečných metamorfózách, z jejichž organických struktur, téměř sochařsky, vydobývá atributy zájmů, povolání i jména heraldické figury konkrétního člověka. Koření svá drobná díla stylizovanými citacemi krajového lidového umění a vytváří vlastní podobu národního dekorativního umění.

Neobyčejnou pílí a neustále podněcovanou fantazií je vedena také tvorba novoročenek, z nichž mnohé, vytvořené v době okupace, přinášely svými vlasteneckými náměty povzbuzení naděje na osvobození.

PhDr. Alena Podzemná