e více než pravděpodobné, že osobní schopnost objevovat a oceňovat půvab věcí zdánlivě všedních, které však ve vztahu k času a místu vytvářejí ojedinělé dokumenty životního stylu společnosti, ovlivnily Jožku Barucha na jeho cestě při vytváření grafických značek, firemních etiket a propagačních a příležitostných tisků. Tak se u Barucha setkáváme s reklamními návrhy pro UP závody, firmu Orion-Maršner, Kazeto, Kavárnu Union, Vinařství Přítluky, Moravskou gobelínovou manufakturu, SVU Aleš, Syndikát výtvarných umělců, Sokol a další instituce, firmy i drobné řemeslníky. Reklamním kresbám a ochranným známkám dominuje především písmo jako důležitý informační prvek. Baruch přihlíží vždy k tomu, aby vyhověl dekorativnímu účelu reklamy, ale také aby svým činem vyjádřil i ducha poslání díla, jemuž posloužil svým grafickým plošně dekorativním pojetím.

PhDr. Alena Podzemná